testpattern

Shown with a cast-on count of 51 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): Yo, *ssk, k2, yo, k3, yo, k1, yo, k3, yo, k2, k2tog, yo, sl2-k1-p2sso, yo, repeat from * to last 15 sts, ssk, k2, yo, k3, yo, k1, yo, k3, yo, k2, k2tog, yo (multiple of 20 sts, plus 19).
  • Row 3 (RS): Yo, k1, yo, *ssk, k2, yo, ssk, k5, k2tog, yo, k2, k2tog, yo, sl2-k1-p2sso, yo, repeat from * to last 18 sts, ssk, k2, yo, ssk, k5, k2tog, yo, k2, k2tog, yo, k1, yo.
  • Row 5 (RS): K1, yo, k1, yo, k1, *ssk, k2, yo, ssk, k3, k2tog, yo, k2, k2tog, k1, yo, k1, yo, k1, repeat from * (multiple of 18 sts, plus 5).
  • Row 7 (RS): K2, yo, k1, yo, k2, *ssk, k2, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k2, k2tog, k2, yo, k1, yo, k2, repeat from * (multiple of 18 sts, plus 7).
  • Row 9 (RS): K3, yo, k1, yo, k3, *ssk, k2, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k2, k2tog, k3, yo, k1, yo, k3, repeat from * (multiple of 18 sts, plus 9).
  • Row 11 (RS): K4, yo, k1, yo, k4, *ssk, k5, k2tog, k4, yo, k1, yo, k4, repeat from * (multiple of 18 sts, plus 11).
  • Row 13 (RS): Ssk, k2, yo, k1, yo, k1, yo, k1, yo, k2, k2tog, *ssk, k3, k2tog, ssk, k2, yo, k1, yo, k1, yo, k1, yo, k2, k2tog, repeat from * (multiple of 18 sts, plus 13).
  • Row 15 (RS): Ssk, k2, yo, k2, yo, k1, yo, k2, yo, k2, k2tog, *ssk, k1, k2tog, ssk, k2, yo, k2, yo, k1, yo, k2, yo, k2, k2tog, repeat from * (multiple of 18 sts, plus 15).