lace #54

Shown with a cast-on count of 1 stitch.   Getting chart...

 • Row 1 (RS): K1.
 • Row 2: 1-To-7 inc (7 sts).
 • Row 3: Knit.
 • Row 4: K4, sl3 wyif.
 • Row 5: K3, (k1, yo, k1) in next st, sl3 wyif (9 sts).
 • Rows 6, 8, and 10: Knit to last 3 sts, sl3 wyif.
 • Row 7: K3, yo, k3, yo, sl3 wyif (11 sts).
 • Row 9: K3, yo, k5, yo, sl3 wyif (13 sts).
 • Row 11: K6, (k1, yo, k1) in next st, k3, sl3 wyif (15 sts).
 • Row 12: K6, k1, p1, k1, k3, sl3 wyif.
 • Row 13: K6, p1, M1L, k1, p1, k3, sl3 wyif (16 sts).
 • Row 14: K6, k1, p2, k1, k3, sl3 wyif.
 • Row 15: K6, M1L, p1, k2, p1, k3, sl3 wyif (17 sts).
 • Row 16: K6, k1, p2, k2, k3, sl3 wyif.
 • Row 17: K6, M1L, p2, 1/1 RC, p1, k3, sl3 wyif (18 sts).
 • Rows 18 and 20: K6, k1, p2, k2, p1, k3, sl3 wyif.
 • Row 19: K6, k1, p2, k2, p1, k3, sl3 wyif.
 • Row 21: K6, M1L, k1, 2/2 RC, p1, k3, sl3 wyif (19 sts).
 • Rows 22 and 24: K6, k1, p2, k2, p2, k3, sl3 wyif.
 • Row 23: K6, 2/2 RPC, k2, p1, k3, sl3 wyif.
 • Row 25: K6, M1L, k2, p2, k2, p1, k3, sl3 wyif (20 sts).
 • Rows 26 and 28: K6, k1, p2, k2, p2, k1, k3, sl3 wyif.
 • Row 27: K6, p1, k2, 2/2 RPC, p1, k3, sl3 wyif.
 • Row 29: K6, M1L, p1, 2/2 RPC, p2, k1, k3, sl3 wyif (21 sts).