1879-08-23 Esther H's Knit Edging

Shown with a cast-on count of 9 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): K9.
  • Row 2: K3, yo, k2tog, [yo] twice, k2tog, [yo] twice, k2 (12 sts).
  • Row 3: Sl1 wyib, [k2, p1] twice, k2, yo, k2tog, k1.
  • Row 4: Sl1 wyif, k2, yo, k2tog, k7.
  • Row 5: BO 3 sts, k5, yo, k2tog, k1 (9 sts).